Đảng bộ trường đại học Văn Hiến tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

line
05 tháng 12 năm 2017

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp của Đảng, của dân tộc. Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi Đảng viên và quần chúng trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vào lúc 9h ngày 02/12 tại phòng MBA - Trường ĐH Văn Hiến cơ sở 613 Âu Cơ đã diễn ra hội nghị báo cáo chuyên đề "TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH".
Tham dự hội nghị, về phía khách mời, có sự tham dự của Đ/c Nguyễn Việt Hùng - Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TP.HCM, Báo cáo viên Thành ủy TP.HCM, Về phía Đảng ủy, có sự tham dự của Đ/c Nguyễn Quốc Hợp - Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Văn Hiến, Đ/c Trần Thị Thanh Hà - Đảng ủy viên, GĐĐH Trường Trung cấp Vạn Hạnh, Đ/c Lê Anh Tuấn - GĐĐH Trường Trung cấp Vạn Tường và cùng với nhiều Đảng viên ưu tú đến từ Đảng bộ Trường ĐH Văn Hiến, các chi bộ của Trường Đại học Văn Hiến.
Chương trình được tổ chức nhằm thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập, nghiên cứu các chuyên đề đã nâng cao nhận thức cho các cán bộ, Đảng viên và tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi chuyên đề báo cáo đã góp phần hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức, bám sát hơn những điều kiện thực tế, đặc điểm, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, tổ chức, phù hợp với từng đối tượng, vị trí công tác, tạo nên bước chuyển mới trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, Đảng viên.
Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, việc đẩy mạnh học tập, phát triển văn hoá, con người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn hoá và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam là chủ trương lớn của Đảng, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài. 
Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp uỷ và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.
Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm. 

Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp. Những hình ảnh ghi nhận tại buổi hội thảo:

Toàn cảnh buổi hội thảo

Đ/c Nguyễn Việt Hùng - Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TP.HCM, Báo cáo viên Thành ủy TP.HCM

Thảo luận các vấn đề được trình bày trong hội thảo

Đ/c Nguyễn Quốc Hợp- Bí thư Đảng ủy nhà trường tặng hoa cảm ơn diễn giả