Lịch sử hình thành Đảng Bộ

line
25 tháng 11 năm 2016

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Cùng với sự thành lập Trường ĐH Văn Hiến (1997), ngày 08/9/2000, Đảng uỷ khối các trường ĐH-CĐ&TCCN Tp. Hồ Chí Minh đã ký quyết định thành lập Chi bộ Trường ĐH Văn Hiến gồm 5 đảng viên, do đồng chí Nguyễn Lộc làm Bí thư chi bộ lâm thời.
Ngày 28/9/2000, Chi bộ Trường ĐH Văn Hiến đã tổ chức đại hội lần 1 với 5 đồng chí đảng viên. Đại hội đã bầu đồng chí Hoàng Sơn làm Bí thư, đồng chí Triệu Quốc Mạnh làm Phó Bí thư.
Ngày 11/7/2003, đồng chí Phan Văn Lang được Đảng uỷ khối cử làm Bí thư chi bộ lâm thời.
Ngày 25/6/2004, Chi bộ Trường ĐH Văn Hiến tổ chức đại hội lần thứ 2 (nhiệm kỳ 2004-2006) với 19 đồng chí đảng viên. Đại hội đã bầu đồng chí Phan Văn Lang làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Tiến làm Phó Bí thư và đồng chí Trần Chút làm Chi uỷ viên.
Ngày 13/3/2007, Đảng uỷ Khối các trường ĐH-CĐ&TCCN đã ra quyết định số 213/QĐ/TV về việc thành lập Đảng bộ Trường ĐH Văn Hiến. Tại thời điểm thành lập, Đảng bộ Trường ĐH Văn Hiến có 30 đồng chí đảng viên, sinh hoạt tại 3 chi bộ (Hành chính, Giảng viên, Sinh viên). Cũng trong thời gian này, Đảng uỷ khối ra quyết định 216/QĐ/TV về việc chỉ định BCH đảng bộ lâm thời gồm 5 đồng chí, trong đó đồng chí Phan Văn Lang làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Tiến làm Phó Bí thư, các đồng chí Trần Chút, Nguyễn Mộng Hùng, Lê Minh Ngọc làm Đảng uỷ viên.
Ngày 05/6/2010, Đảng bộ Trường ĐH Văn Hiến tiến hành Đại hội lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2010-2015) với tổng số 35 đồng chí đảng viên. Đại hội đã bầu được BCH đảng bộ gồm 5 đồng chí, trong đó, đồng chí Lê Minh Ngọc được bầu làm Bí thư, đồng chí Đỗ Văn Bình làm Phó Bí thư, các đồng chí Phạm Minh Trí, Nguyễn Mộng Hùng, Lê Sĩ Hải làm Đảng uỷ viên.
Ngày 27/4/2015, Đảng bộ Trường ĐH Văn Hiến tiến hành Đại hội lần thứ 4 (nhiệm kỳ 2015-2020) với tổng số 58 đồng chí đảng viên. Đại hội đã bầu được BCH đảng bộ gồm 7 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng gồm 3 đồng chí.
Từ 5 đảng viên ban đầu khi thành lập Chi bộ, đến nay (tháng 6/2017), Đảng bộ Trường ĐH Văn Hiến phát triển lên 65 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ. Trong đó, Chi bộ 1 có 18 đảng viên; Chi bộ 2 có 14 đảng viên; Chi bộ 3 có 16 đảng viên; Chi bộ 4 có 10 đảng viên; Chi bộ 5 có 7 đảng viên.
2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
2.1. Chức năng

Đảng bộ Trường ĐH Văn Hiến là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh Niên); tuyên truyền, vận động giảng viên, cán bộ-nhân viên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đối với Nhà trường; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của giảng viên, cán bộ-nhân viên trong Trường; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.
2.2. Nhiệm vụ 
Là Đảng bộ trường tư thục, thuộc doanh nghiệp ngoài Nhà nước (từ đầu năm 2013), Đảng bộ Trường ĐH Văn Hiến vẫn đảm bảo sự ổn định và phát triển, thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết trong Nhà trường. Đảng viên trong Đảng bộ phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, giữ vững lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị. Nhiều đảng viên là cán bộ chủ chốt, tham gia công tác lãnh đạo, quản lý. Đảng ủy chủ động, tích cực phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành tuyên truyền, vận động đảng viên, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nghị quyết, mục tiêu của Nhà trường.
3. NHÂN SỰ HIỆN TẠI VÀ QUA CÁC THỜI KỲ
3.1. Nhân sự cấp uỷ hiện tại

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ (Nhiệm kỳ 2015 – 2020)
1. Đ/c Nguyễn Quốc Hợp - Bí thư 
2. Đ/c Đinh Công Viễn Phương - Phó Bí thư 
3. Đ/c Ngô Văn Đạo - Đảng uỷ viên 
4. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hà - Đảng uỷ viên 
5. Đ/c Lê Sĩ Hải - Đảng uỷ viên 
6. Đ/c Lê Anh Tuấn - Đảng uỷ viên  
7. Đ/c Trần Quốc Trường - Đảng uỷ viên
CẤP UỶ CÁC CHI BỘ (nhiệm kỳ 2017 – 2020)
1. Chi bộ 1: Đ/c Trần Thị Hòa - Bí thư; đ/c Nguyễn Thị Nam - Phó Bí thư; đ/c Nguyễn Thị Lệ - Chi ủy viên.
2. Chi bộ 2: Đ/c Lê Anh Tuấn - Bí thư; đ/c Nguyễn Thanh Phong - Phó Bí thư; đ/c Lê Trường Tín - Chi ủy viên.
3. Chi bộ 3: Đ/c Trần Thị Lợi - Bí thư; đ/c Lê Thị Ngọc Thúy - Phó Bí thư; đ/c Trần Xuân Tiến - Chi ủy viên.
4. Chi bộ 4: Đ/c Nguyễn Tấn Trung - Bí thư; đ/c Cao Thị Thanh Trúc - Phó Bí thư.
5. Chi bộ 5: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Thủy - Bí thư; đ/c Nguyễn Thị Nhung - Phó Bí thư.
3.2. Nhân sự cấp uỷ qua các thời kỳ
Năm 2000 thành lập chi bộ: Đ/c Nguyễn Lộc làm Bí thư chi bộ lâm thời
Năm 2000 đại hội lần thứ nhất: 
Bí thư: Đ/c Hoàng Sơn 
Phó Bí thư: Đ/c Triệu Quốc Mạnh
Năm 2003: Đ/c Phan Văn Lang làm Bí thư chi bộ lâm thời  
Năm 2004 đại hội lần thứ hai:
Bí thư: Đ/c Phan Văn Lang
Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Tiến 
Chi uỷ viên: Đ/c Trần Chút 
Năm 2007 thành lập Đảng bộ với Ban chấp hành gồm 5 đồng chí:
Bí thư: Đ/c Phan Văn Lang 
Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Tiến 
Đảng uỷ viên gồm các đồng chí: Trần Chút, Nguyễn Mộng Hùng, Lê Minh Ngọc.
Năm 2010 đại hội lần thứ ba:
Bí thư: Đ/c Lê Minh Ngọc 
Phó Bí thư: Đ/c Đỗ Văn Bình 
Đảng uỷ viên gồm các đồng chí: Phạm Minh Trí, Nguyễn Mộng Hùng, Lê Sĩ Hải.
4. THÀNH TỰU NỔI BẬT
Thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết trong Nhà trường.
Hằng năm được Đảng uỷ khối ra quyết định công nhận là Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Năm 2017, Trường ĐH Văn Hiến cũng như Đảng bộ nhà trường được Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh tặng giấy khen về việc đạt thành tích tốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”.
5. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI
Tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các giảng viên, cán bộ, nhân viên trong Trường thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đối với Nhà trường và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của giảng viên, cán bộ, nhân viên  trong Trường; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.
Phấn đấu từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”; phấn đấu 2/3 chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh” trong nhiệm kỳ; phát triển số đảng viên Đảng bộ lên 100 đảng viên; 100 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Góp ý
quang cao