Cơ cấu tổ chức

line
18 tháng 10 năm 2016

Đảng bộ Trường Đại học Văn Hiến gồm 5 chi bộ với 75 đảng viên (tính đến cuối tháng 12/2017).
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Đảng-Đoàn, 613 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP.HCM
- Bí thư Đảng ủy: Đ/c Nguyễn Quốc Hợp. Điện thoại: 0939094094, email: hopnq@vhu.edu.vn.
- Thư ký Đảng ủy: Đ/c Nguyễn Thị Minh Giang. Điện thoại: 0944894528, email: giangntm@vhu.edu.vn.
Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020

1. Đồng chí Nguyễn Quốc Hợp - Bí thư 

2. Đồng chí Đinh Công Viễn Phương - Phó Bí thư 

3. Đồng chí Ngô Văn Đạo - Đảng uỷ viên

4. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà - Đảng uỷ viên

5. Đồng chí  Lê Sĩ Hải - Đảng uỷ viên

6. Đồng chí Lê Anh Tuấn - Đảng uỷ viên

7. Đồng chí Trần Quốc Trường - Đảng uỷ viên

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020
1. Đồng chí Đinh Công Viễn Phương - Chủ nhiệm
2. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà - Ủy viên
3. Đồng chí Cao Tấn Phú - Ủy viên
4. Đồng chí Đỗ Thị Hoài Vân - Ủy viên
5. Đồng chí Nguyễn A Say - Ủy viên
Văn phòng Đảng uỷ
1. Đồng chí Đinh Công Viễn Phương - Phụ trách Văn phòng
2. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Giang - Thư ký Đảng ủy
Các Chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020
Chi ủy Chi bộ 1 (18 đảng viên)

Đồng chí Trần Thị Hòa - Bí thư
Đồng chí Nguyễn Thị Nam - Phó Bí thư
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Chi ủy viên
Chi bộ 1 theo dõi và phát triển đảng viên tại các đơn vị: Văn phòng Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Văn phòng Ban điều hành, Phòng tuyển sinh, Phòng Hành chính - Nhân sự, Phòng Tài chính, Phòng Quản trị cơ sở vật chất, Phòng truyền thông & Sự kiện, Phòng Hợp tác Quốc tế  & Đối ngoại, Phòng Hệ thống thông tin.
Danh sách đảng viên Chi bộ 1
1 Nguyễn Cao Cường
2 Nguyễn Quốc Hợp
3 Nguyễn Thị Nam
4 Trần Quốc Trường
5 Nguyễn Tú Kỳ
6 Nguyễn Thị Diệu Anh
7 Ngô Văn Đạo
8 Trần Minh Hậu
9 Đinh Công Viễn Phương
10 Nguyễn Thị Lệ
11 Phan Thị Thu Thảo
12 Đỗ Thị Hoài Vân
13 Trần Thị Hòa
14 Phạm Thị Phương Thiện
15 Trần Hường
16 Phạm Văn Đông
17 Trần Mạnh Hùng
18 Đoàn Thị Thanh Thảo

Chi ủy Chi bộ 2 (19 đảng viên)

Đồng chí Lê Anh Tuấn - Bí thư
Đồng chí Nguyễn Thanh Phong  - Phó Bí thư
Đồng chí Lê Trường Tín - Chi ủy viên
Chi bộ 2 theo dõi và phát triển đảng viên tại các đơn vị: Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Viện Doanh trí Văn Hiến, Viện Nghệ thuật, Thư viện và Đoàn Thanh Niên.
Danh sách đảng viên Chi bộ 2
1 Phan Lê Hoài Linh
2 Nguyễn Trung Ngươn
3 Nguyễn Thanh Phong
4 Phan Văn Quốc Thuận
5 Lê Anh Tuấn
6 Nguyễn Đỗ Tùng
7 Võ Hiếu Dương
8 Lê Trường Tín
9 Trần Minh Tuấn
10 Nguyễn Văn Hường
11 Lưu Trần Viễn Hồng Trang
12 Ngô Tiểu Phụng
13 Trần Ngọc Băng Tâm
14 Nguyễn Thị Minh Giang
15 Võ Quang Công
16 Bùi Thị Kiều Loan
17 Phạm Nguyễn Bạch Huệ
18 Huỳnh Thị Hảo
19 Trần Nguyễn Minh Phát

Chi ủy Chi bộ 3 (16 đảng viên)
Đồng chí Trần Thị Lợi - Bí thư
Đồng chí Lê Thị Ngọc Thúy - Phó Bí thư
Chi bộ 3 theo dõi và phát triển đảng viên tại các đơn vị: Khoa Giáo dục đại cương, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Phòng Quản lý khoa học.
Danh sách đảng viên Chi bộ 3
1 Đỗ Văn Bình
2 Nguyễn Thị Thanh Hà
3 Nguyễn Mộng Hùng
4 Đoàn Trọng Thiều
5 Nguyễn A Say
6 Dương Mỹ Thắm
7 Lê Thị Ngọc Thúy
8 Tạ Trần Trọng
9 Ngô Quang Ty
10 Trần Thị Lợi
11 Nguyễn Thị Diễm Châu
12 Lê Phước Hùng
13 Nguyễn Văn Thái
14 Trần Xuân Tiến
15 Đoàn Thị Nhẹ
16 Lưu Hoàng Giang
Chi ủy Chi bộ 4 (13 đảng viên)
Đồng chí Nguyễn Tấn Trung - Bí thư
Đồng chí Cao Thị Thanh Trúc - Phó Bí thư
Chi bộ  4 theo dõi và phát triển đảng viên tại các đơn vị: Khoa Kinh tế, Khoa Du lịch, Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa nước ngoài, Khoa Nghệ thuật, Phòng Quản lý đào tạo, Viện đào tạo Sau đại học.
Danh sách đảng viên Chi bộ 4
1 Trần Huy Cường
2 Lê Sĩ Hải
3 Cao Tấn Phú
4 Phạm Thu Phượng
5 Cao Thị Thanh Trúc
6 Nguyễn Tấn Trung
7 Phạm Xuân Hậu
8 Trần Hữu Ái
9 Phùng Anh Kiên
10 Đinh Thị Tâm
11 Nguyễn Văn Lực
12 Vũ Thị Thu Hương
13    Tống Mỹ Thanh
Chi ủy Chi bộ 5 (9 đảng viên)
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thủy - Bí thư
Đồng chí Nguyễn Thị Nhung - Phó Bí thư
Chi bộ  5 theo dõi và phát triển đảng viên tại Khoa Khoa học xã hội & nhân văn.
Danh sách đảng viên Chi bộ 5
1 Trương Thị Thúy Hằng
2 Nguyễn Thị Lang
3 Trần Tuấn Lộ
4 Huỳnh Thị Mai Trinh
5 Nguyễn Thị Nhung
6 Nguyễn Thị Hồng Thủy
7 Mai Thị Nguyệt Nga
8 Hồ Văn Quốc
9 Trịnh Viết Then

 

Góp ý
quang cao